Dezynfekcja rąk „od kuchni”

Klienci odwiedzający restaurację, przychodzą tam miło spędzić czas i zakosztować niecodziennej kuchni, która będzie rozkoszą dla podniebienia i zmysłów. Rzadko który z nich zastanawia się, jak wygląda całe zaplecze kuchenne, z którego podawane są pyszności. Liczy się przecież efekt końcowy. Tymczasem toczące się życie „od kuchni” ma fundamentalne znaczenie.

Kucharz i czystość głowami lokalu

Sukcesem prosperowania lokalu gastronomicznego jest mistrzowski szef kuchni, ale równorzędnie z nim powinno iść w parze utrzymywanie czystości we wnętrzu przestrzeni. Oczywistym jest, że czyszczenie naczyń i sztućców używanych każdego dnia przez odwiedzających jest obowiązkiem, wynikającym z przepisów BHP, jednak higiena skóry, szczególnie dłoni pracowników jest równie istotna.

Dezynfekcja rąk blokuje proces rozprzestrzeniania się drobnoustrojów, które mogą być przenoszone wraz z żywnością, a to z kolei stanowi zagrożenie zatruciami pokarmowymi. Powierzchnie użytkowe takie jak blaty kuchenne, podłoga czy lodówki to idealne miejsca do namnażania bakterii, a dotykanie ich, zwiększa ryzyko nosicielstwa.

Teoria a praktyka

Kluczowym elementem, wpierającym profilaktykę przed przenoszeniem chorób jest instalacja dozownika dostępnego dla wszystkich pracowników lokalu, którzy bezzwłocznie, po każdym kontakcie z żywnością, oraz cyklicznie po użyciu sprzętów kuchennych powinni wyczyścić dłonie. Jak jest w praktyce?

Tempo pracy oraz brak świadomości i nawyków sprawiają, że dezynfekcja rąk stanowi czynność okazjonalną. Teoria jednak zakłada, że środki ostrożności są bardzo istotne i powinny być wprowadzane w życie po każdej obróbce wstępnej podczas przyrządzania posiłków, po kontakcie z jajami lub surowym mięsem, po myciu naczyń i urządzeń kuchennych, a nawet po kontakcie z pieniędzmi, co dotyczy także kelnerów i barmanów.

Zasady bezpieczeństwa i profilaktyka

Największym zagrożeniem rozprzestrzeniania się chorób w gastronomii są skaleczenia, ale także nie zachowanie estetyki wyglądu typu zbyt długie paznokcie. Wszystkie te czynniki są idealnym siedliskiem do namnażania się bakterii.

Specjalistyczne środki do dezynfekcji rąk powinny zatem znaleźć się na stałym wyposażeniu lokali, a świadomość ich używania przez pracowników leży w gestii właściciela lokalu, który nie tylko powinien zapewnić do nich dostęp, ale też odpowiednio przeszkolić kadrę obsługującą gości.