Transport świeżych owoców i warzyw – skrzyniopalety

Świeże owoce i warzywa są produktami wymagającymi odpowiednich warunków transportu oraz zachowania ścisłych rygorów czasowych. Jako wytwór organizmów żywych wciąż podlegają procesom biologicznym od momentu zbioru, aż do chwili pojawienia się na stole u odbiorcy finalnego. Najistotniejszymi procesami zachodzącymi w warzywach i owocach jest oddychanie i transpiracja. Te procesy bezpośrednio decydują o czasie dojrzewania i starzenia się rośliny, co oczywiście jest krytyczne w kontekście uzyskania odpowiedniego zysku pochodzącego ze sprzedaży. Finalny klient oczekuje otrzymania produktu o wysokiej świeżości i estetycznym wyglądzie. Tymczasem transport z plantacji czy przechowalni nierzadko wymaga pokonania wielu kilometrów.

Skrzynie na warzywa

Zastosowanie odpowiednich skrzynek na warzywa pozwala zoptymalizować procesy pakowania, przepakowywania oraz transportu ładunku. Skrzynki na warzywa powinny umożliwiać łatwe umieszczenie w nich warzyw i owoców (niepowodujące uszkodzeń mechanicznych) oraz proste i szybkie umieszczenie w środkach transportu.

Wymogi transportu świeżych owoców i warzyw

Temperatura przewozu świeżych warzyw i owoców jest zdefiniowana poprzez wymogi zawarte w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Pewnym utrudnieniem jest fakt, iż różne warzywa i owoce wymagają nieco odmiennych warunków transportu. Ponadto ze względu na szybkość zachodzenia procesów biochemicznych różne owoce i warzywa mogą być bezpiecznie przechowywane (bez ryzyka utraty masy czy świeżości) w różnych okresach czasu (określonych dla każdego gatunku osobno na podstawie znajomości metabolizmu danego produktu). W tej sytuacji odpowiednie skrzynki na warzywa i owoce mogą zdecydować o powodzeniu lub porażce całego przedsięwzięcia.

Skrzyniopalety na warzywa – rozwiązanie, które przynosi zyski

Firma Shoeller Allibert w oferowanej gamie produktów posiada ponad 40 rodzajów produktów różniących się wymiarami, typem ścian bocznych czy pokryw górnych. Poszczególne skrzynie na warzywa mogą mieć od 260 aż do 802 litrów pojemności. W zależności od rodzaju transportowanego produktu oraz wymogów gwarantujących jak najdłuższe zachowanie świeżości, każdy klient jest w stanie wybrać odpowiednie skrzyniopalety na warzywa. Trafna decyzja o wyborze najlepszych kistenów pozwoli zoptymalizować koszty prowadzenia biznesu oraz gwarantuje uzyskanie większych zysków przy jednoczesnym wysokim poziomie satysfakcji odbiorcy finalnego.