Dwie drogi do badania kierowców

Po każdych świętach policja publikuje przygnębiającą statystykę ilości pijanych kierowców, jakich złapano w okresie świątecznym. Choć z roku na rok liczba osób kierujących pod wpływem alkoholu spada, to wciąż jest ona zdecydowanie za wysoka. Pocieszający jest jedynie fakt, że policjanci mają w swoich rękach alkomaty policyjne, które w pozwalają w krótkim czasie przebadać znaczną ilość kierowców, a co za tym idzie sprawnie wyłapywać tych, którzy mimo grożących sankcji zdecydowali się wsiąść za kierownicę na 'podwójnym gazie’.

Szybki sposób wstępnego weryfikowania trzeźwości kierowców

O skuteczności działań policji w zakresie wyłapywania pijanych kierowców decyduje przede wszystkim szybkość przeprowadzania badania. Dawniej, gdy wszystkie alkomaty policyjne wyposażone były w ustniki sprawność takich działań była stosunkowo niewielka, ustniki należało bowiem wymieniać po każdym badaniu, gdyż wymagały tego względy higieniczne. Z racji ograniczonej liczby środków policja posiadała jednakże niedostateczne zapasy ustników, toteż badania takie miały charakter bardziej przesiewowy, niż systemowy.

Sytuacja uległa znaczącej zmianie w momencie, w której na wyposażeniu patroli pojawiły się alkomaty policyjne służące do wstępnego weryfikowania trzeźwości. Tego typu alkomat policyjny nie wymaga bowiem stosowania ustnika, gdyż wdmuchiwanie powietrza przez badaną osobę odbywa się z pewnej odległości od urządzenia. Po szybkiej analizie próbki zapala się zielona lub czerwona dioda. Ta pierwsza wskazuje, iż nie stwierdziła obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Czerwona dioda z kolei zmusza funkcjonariuszy do sięgnięcia po alkomat profesjonalny.

Wynik w promilach decyduje o dalszym postępowaniu

Każdy alkomat z ustnikiem, jaki znajduje się na wyposażeniu policjantów, to alkomat profesjonalny. Jego podstawowym zadaniem jest zbadanie próbki wydychanego powietrza i podanie dokładnego wyniku tej analizy, mówiącego o tym jaka ilość alkoholu w ujęciu procentowym znajduje się w próbce. Od tego wyniku, podawanego w promilach, zależy dalsze postępowanie funkcjonariuszy.

W przypadku przekroczenia zawartości alkoholu określonej w przepisach obowiązującego w Polsce prawa podejmowane są dalsze czynności, które mogą objąć nawet zatrzymanie kierowcy i skierowanie sprawy do sądu. W przypadku wątpliwości co do wyniku podanego przez alkomat policyjny jedynym ratunkiem dla danego kierowcy może się okazać badanie krwi.